Medicallcenter İş Modeli

Artık  ihtiyaç  haline  gelen  hizmetlerin  tüketicilere  ulaşması  için  ayrı  ayrı  yapılar  altında  çalışan  yüzlerce  aracının  doğurduğu  güvensiz  ortam  ve  hizmet markalarının imaj kaybının ancak yetkin dış kaynak istihdamı ile önlenebileceği kesinlik kazanmıştır.

 

Dış kaynak hizmetlerimiz ile birlikte verimliliğin ortak mağazalarda sağlanabildiği, insanı ve emeği devre dışı bırakan otomasyonların yerine; yine teknolojiden ve  otomasyona  bağlı  süreçlerden  güç  alan  yetkin  insan  kaynaklarının  sahne  aldığı,  teknolojinin  getirdiği  hız  ve  maliyet  avantajı  ile  birlikte  perakende hizmetlerin  sunulduğu  sanal mağazalar  zincirini  oluşturuyoruz.  Tüketicilerin  hizmet  alırken  iletişim  kurmak  istediğini  iyi  biliyoruz.  Eski  alışkanlıkları  çağdaş yeniliklerle yorumlayan, fayda ve çözüm odaklı tüm hizmetlerin kesiştiği hizmet ağları kuruyoruz.

 

Medicallcenter  İş Modeli  ile  birlikte,  sağlık sektörü kurumlarına;  ürün ve hizmetlerini  tek  bir  depoya  indirdikleri, müşteri memnuniyeti üretimi için hizmet  veren  yetkin  insan  kaynağımızla,  hızlı  organize olabildikleri,  teknolojinin  entegre  gücü  ve  satış  sonrası  taleplere profesyonel çözümler   üretebilen kaynak  hizmetleri  ile  birleşen  organize  bir  dağıtım  kanalı sunuyoruz.

 

Sağladığımız dış kaynak hizmetleri, sağlık sektörü kurumlarının birkaç toplantı ile milyonlarca tüketiciye hizmet verebildikleri bir mağazalar  zincirine dönüşüyor. Zincirimiz toplumsal  eğilimleri  kolaylaştıran  tüm  yetenekleri  bir  araya  getirerek,  tüketicilerin  gerçek  beklentisini  anlayan  ve  bu  süreci  evrimleştiren  bir  faaliyet yürütüyor.

 

Müşteriye ortak bir mağazada hizmet vermenin memnuniyet olgusunu artıracağı ve birlikteliğimize sosyal bir boyut kazandıracağı inancındayız. Birlikte fikir üreten ve hizmete dönüştüren sıra dışı becerimiz, insanlığın yaşam tarzına yön veren bir sosyal platformu oluşturacaktır.

 

Medicallcenter İş Modeli Amaçları

 

Ürün ve hizmetlerini bireylere sunmak amacıyla proje faaliyetlerini yürüten Medcallcenter;

 

Ø  Tüketicilerin ürün ve hizmetlere en avantajlı alternatiflerle ulaşılabilecek hizmetler üretmeyi,

 

Ø  Hizmet üretici kurumlar ile tüketiciyi doğrudan bir araya getiren yaygın hizmet ağı organizasyonunun sağladığı fiyat avantajını tüketiciye yansıtmayı,

 

Ø  Ürün  geliştirme  faaliyetleriyle  çeşitliliği  sürekli  artırarak  bu  günün  şartlarında  caddelerde  onlarca  ayrı  tabela  altında  ve  farklı  lokasyonlarda  bulunan ulaşılması zor ve maliyetli, hatta bazı bölgelerde tedarik edilmesi mümkün olmayan ürün ve hizmetleri bir arada sunmayı,

 

Ø  Tüketicinin  tercihleri  ve  ihtiyaçları  doğrultusunda  aynı  kategoride  çokça  ürünü  karşılaştırmalı  ve  tarafsız  bir  yaklaşımla  sunarak,  tüketicinin  ürün  ve hizmetlerle ilgili her zaman doğru ve güvenilir bilgi edinmesini,

 

Ø  Tüm müşterilerinin zamanına değer veren hızlı ve güler yüzlü hizmet anlayışını sürdürmeyi,

 

Ø  Tüketicinin hayatını kolaylaştıran katma değerli servisler üretmeyi, ,

 

Ø  Sağlık Sektörü hizmetleri yaygın ve erişilebilir hale getirmeyi,

 

Ø  21. Yüzyılın yeni pazarlama stratejileri ve dinamik yapılanmasıyla müşterisini her zaman yenilikçi ürün ve hizmetlerle tanıştırmayı,

 

Ø  Yönetimi  ve  denetimi  güçlendirmek  için  oluşturduğu  ölçme ve değerlendirme sistemleri  ile  hizmet  kalitesini  sürekli  olarak  artırmayı  ve  tüketici  memnuniyetini sağlamayı,

 

Ø  Sektördeki  istihdam oranını ve insan kaynağının kalitesini artırmayı,

 

Ø  Yürüttüğü organizasyon ve benimsediği ilkeler ile ekonomiye fayda sağlamayı amaçlamıştır.