Şirket Politikamız

Medicallcenter, teknolojik gelişmelerle birlikte, müşteri beklentilerini karşılamak isteyen üretici taleplerini, profesyonel iletişim ve pazarlama eğitimi almış yetkin personellerle karşılamak amacıyla, 2004 yılında arge çalışmalarıyla sektöre Genel Müdürü Murat KARABIYIK tarafından start verilmiştir.

 

Müşterisine sunduğu bu avantajların beraberinde, faaliyet alanlarını genişletmek, hizmet kalitesini  artırmak,  kurumlara  sağladığı dağıtım  kanalının  satış  süreçlerini  yönetmek  ve  dağıtım maliyetlerini  düşürmek  için  yatırımlarının  önemli  bir  bölümünü teknolojiye ve insan kaynağı yatırımlarına yöneltmiştir. Medcallcenter, kurumlara sağladığı güçlü alt yapı, müşterilere sunduğu sıcak yaklaşım ve hizmet sektörüne kazandırdığı yeni yaklaşım kültürüyle; hizmet verdiği kurumlara, müşterilerine ve iş ortaklarına maksimum fayda üçgenini sağlayarak faaliyetlerini sürekli olarak geliştirmektedir.

 

Yaygınlaşma, pazarlama, servis ve işletme maliyetlerini azaltmak, daha fazla tüketiciye erişmek için alternatif dağıtım kanalları ile birlikte çalışan kurumların bugüne dek ayrı ayrı kanallarda, farklı farklı tabelalar altında hizmet sunması, tüketiciler için ulaşılması ve anlaşılması zor bir hizmet ortamını doğurmuş, bu ortam kurumlara yeni bir organizasyon ve yönetim maliyeti  getirmiştir.

 

2010 yılıyla birlikte güçlü  organizasyon  kabiliyeti  ile,  tüketicilerin  ilk  elden  hizmet  almasını  ve  hizmet  üretim  süreçlerinde elde  edilen maliyet  avantajını  kara  dönüştürmesini amaçlayan Medcallcenter, dünya ekonomisine yön veren ve insan yaşamında yüksek öneme sahip sağlık sektörü hizmetlerini,  tüketicilerin yaşamını kolaylaştıran alternatifleri bir arada sunabilen projeler oluşturarak çalışmalarına hız kazandırmıştır. 

 

Medicallcenter 2014 yılında, organize yapısı, profesyonel insan kaynağıyla sağlık sektörü kurum hizmetlerinde, satış ve satış sonrası beklentileri karşılayan esnek çözümleriyle tercih noktası olmuş ve 50 den fazla sağlık hizmeti üreten kurumun yüzlerce avantajlı ürün ve hizmetinin satış organizasyonunu yürütebilen bir platform haline dönüşmüştür.