Etik İlkelerimiz

Medicallcenter geliştirdiği yenilikçi uygulamalar ve özgün hizmet kalitesiyle, tüketici memnuniyetini günden güne artırarak topluma maksimum fayda sağlamak ve hizmet sektörüne yeni açılımlar getirmek amacıyla etik ilkeler benimsemiştir.

 

Bu  ilkeler  çerçevesinde  sektöre  kazandırdığı  kültürü  sürekli  olarak  geliştirmeyi  ve  hizmet  sağlayıcı  kurumlar  ile  milyonlarca  tüketiciyi  bir  araya  getirmeyi  hedeflemektedir.

 

Tarafsızlık

 

Medcallcenter  hizmetlerini  sunarken  din,  dil,  ırk,  siyasi  görüş  ve  toplumsal  statü  gibi  farklılıklar  gözetmeyen,  tarafsız  ve  karşılaştırmalı  hizmet  anlayışını benimsemiştir.

 

Dürüstlük

 

Medicallcenter; çalışanları, hizmet noktaları, işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar, hissedarları ve müşterileri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ilke edinmiştir.

 

Şeffaflık

 

Medcallcenter tüm faaliyetlerinde, müşterilerine karşı hak ve yükümlülükler – fayda ve riskler konularında şeffaf davranır.

 

Güvenirlilik

 

Medicallcenter faaliyetlerini yürütürken tüm ilişkilerinde güvenilir bir ortam oluşturur, her zaman açık, anlaşılır ve doğru bilgi verir.

 

Sosyal Sorumluluk

 

Medicallcenter toplum yararına ve çevreye saygılı hareket eder, sosyal ve kültürel faaliyetlere destek sağlamaya özen gösterir.

 

Gizlilik

 

Medicallcenter  faaliyetlerini sürdürürken edindiği bilgi, sır ve tecrübelerin; hiçbir kişi, kurum ya da kuruluşun menfaati doğrultusunda kullanımına izin vermez ve gizliliğini korur.